Forklaring af F-mærket
F-mærket - med eller uden "hat" - betyder, at armaturet ( Halogenspot ) kan monteres på almindeligt brændbart underlag (træ eller træbaserede materialer på mere end 2mm).

  • Et F-mærket indbygningsarmatur ( Halogenspot ) skal indbygges med en afstand til bygningsdele og isolering efter fabrikantens anvisning.

 

  • Et F-"hat" mærket indbygningsarmatur ( Halogenspot ) må indbygges uden afstand til bygningsdele og isolering.

 

  • Indbygningsarmaturer ( Halogenspot )uden F-mærke eller med overkrydset F-mærke må ikke monteres på almindeligt brændbart underlag, og må heller ikke dækkes af isolering. De kan installeres i en dåse med en afstand til siderne på mellem 50 og 75 mm, eller mindre hvis armaturfabrikanten anbefaler det. Fra indbygningsarmaturets ( Halogenspot ) væsentligste overside til toppen/bunden af dåsen skal der være mindst 25 mm, eller mindre hvis armaturfabrikanten anbefaler det.

 

OBS! F-mærket er bortfaldet med den nye udgave af produktstandarden for belysningsarmaturer ( Halogenspot ) EN 60598-1, som træder i kraft med en overgangsperiode frem til april 2012. I stedet skal belysningsarmaturer ( Halogenspot ), der ikke kan indbygges i almindelige brændbare materialer forsynes med et af følgende symboler.

Manglende F-mærke kan altså enten betyde, at

· armaturet ( Halogenspot ) ikke må monteres i eller på et underlag af almindeligt brændbart materiale efter de ”gamle” regler, eller at

· armaturet ( Halogenspot ) kan monteres i eller på et underlag af almindeligt brændbart materiale efter de nye regler

 

 

Et armatur ( Halogenspot ), der ikke kan indbygges i isolering, skal efter den nye standard mærkes med følgende symbol:

 

Manglende F-”hat”mærke kan altså enten betyde, at

· armaturet ( Halogenspot ) ikke må monteres indbygget i isolering efter de ”gamle” regler, eller at

· armaturet  ( Halogenspot ) kan monteres indbygget i isolering efter de nye regler

Det er derfor vigtigt, at fabrikanten oplyser krav til montering af ikke-mærkede armaturer.